Naši Proizvodi

Čelične bešavne cevi

  • Čelične bešavne cevi kružnog poprečnog preseka po standardu EN 10216-1 proizvedene od čelika P235TR1 i P265TR1
  • Čelične bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opremu pod pritiskom po standardu EN 10216-2 proizvedene od čelika P235GH i P265GH

Čelične šavne cevi

  • Podužno varene šavne cevi
  • Spiralno varene šavne cevi

Bešavni čelični lukovi

Bešavni čelični lukovi su izrađeni po standardu EN 10253-2 od materijala P235GHTC1 u rasponu od najmanjih do najvećih dimenzija ( od 21,3×2,3 mm do 610×11 mm)

Koncentrične redukcije

Čelične redukcije koncentrične su izrađene po standardu EN 10253-2 od materijala P235GHTC1 u rasponu od 26,9/21,3 mm do 406,4/355,6 mm.

Prirubnice

Prirubnice sa grlom za sve tipove cevi po standardu EN 1092-1 izrađene od materijala P235GH od DN 15/PN 16 do DN 700/PN 16.

T-komadi

Čelični T-komadi po standardu EN 1020-2 izrađeni od materijala P235GHTC1 dimenzija od 21,3×2,3 EQ do 355,6×8 EQ.

Čelični mufovi

Čelični mufovi po standardu EN 10241veličine od 3/8” do 3”.

Čelične kape

Čelične kape za zatvaranje krajeva cevi po standardu EN 10253-2 izrađene od materijala P235GHTC1 dimenzija od 60,3×2,9 mm do 406,4×7,1 mm.

Prirubnički setovi i dihtunzi

Prirubnički solo dihtunzi svih dimenzija i prirubnički setovi svih dimezija ( dihtunzi i šrafovi) od DN 15/PN 16 do DN 15/PN 400

Kvadratne i pravougaone cevi

Kvadratne i pravougaone cevi, oblik i mera u skladu sa standardom SRPS EN 10219:2002 izrađene od matreijala SRPS EN S235JRG2; S235JRH.

Čelični profili

Čelični profili – L, U i I (svi izrađeni od materijala S235JR, S275JR).

  • L profili u skladu sa standardom SRPS EN 10056-1
  • U profili u skladu sa standardom SRPS EN 10025:2003
  • I Profili u skladu sa standardom SRPS EN 10024:2003

Čelični nosači

Čelični nosači UMP, IMP, HEB, HEA, IPE svih oznaka, dužine 6m i 12m.

Industrijska gazišta

Sve vrste industrijskih gazišta, stepenika i protivkliznih gazišta.

Čelik u šipkama

  • Kvadratni čelik po standardu SRPS En 10059:2003
  • Pljosnate i ravne šipke po standardu SRPS EN 10058:2003
  • Okrugle šipke po standardu SRPS EN 10060:2003,

Sve izrađeno od materijala S235JR, S275JR.

Čelični lim

Širok asortiman toplovaljanog i hladnovaljanog lima ( TVL i HVL), kao i pocinkovanih limova.